Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2014 – 2015:

ΤΑΞΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ ΣΥΝΟΛΟ
Α 3 10 13
Β΄ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠ. 0 5 5
Β΄ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠ. 3 4 7
ΣΥΝΟΛΟ Β 3 9 12
Γ΄ ΘΕΩΡ. 1 5 6
Γ΄ ΘΕΤ. 1 1 2
Γ΄ ΤΕΧΝ. 2 3 5
ΣΥΝΟΛΟ Γ 4 9 13

ΣΥΝΟΛΟ


10


28


38