Το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων για το έτος 2014 – 2015 είναι: