Ερευνητικές εργασίες Α΄ τετραμήνου:

Ερευνητική Εργασία Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου με θέμα: Το Διάστημα 

Ομάδα 1:

Ομάδα 2:

Ομάδα 3:

Ομάδα 4:

Ερευνητική Εργασία Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου με θέμα: Η Διατροφή

Ομάδα 1:

Ομάδα 2:

Ομάδα 3:

Ομάδα 4: